ОСЕМ ЗАКОНА НА АМЕРИКАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДОВ КОНТРОЛ

SynergetiX Library

ОСЕМ ЗАКОНА НА АМЕРИКАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДОВ КОНТРОЛ


Теоретико-методологичните условия, при които се разработва всеки бизнеспроект не могат да се смятат за изчерпателно изброени, ако не се вземе предвид че:

 

1. Никой крупен проект не е реализиран навреме, в рамките на предвидения бюджет или със същия персонал, с който е започнал. Вашият няма да бъде първия.

2. Проектите се осъществяват бързо, докато бъдат изпълнени на 90%. После остават завинаги реализирани на 90%, защото се започва непрекъснато разширяване на обхвата на проекта и неговите цели.
3. Предимството от определянето на неточни цели е, че това предотвратява и необходимостта от определянето на точни разходи.
4. Когато нещата вървят добре, нещо ще тръгне зле. Ако нещата не могат да станат по-зле, те ще станат. Ако нещата тръгнат на добре, значи нещо не сте догледали.
5. Ако съдържанието на един проект се променя свободно, то степента на промяна ще надмине степента на успех на проекта.
6. Никоя система не е напълно сигурна. Ако се опитате да отстраните грешките в нея, със сигурност ще вградите нови, които по-трудно ще откриете.
7. Реализацията на един безгрижно планиран проект ще отнеме три пъти повече време от очакваното. Внимателно планираният ще отнеме само два пъти повече време.
8. Екипите, които работят по даден проект мразят докладите относно прогреса му, тъй като тези доклади доказват очевидната липса на прогрес

 

ПРЕВОД В ЕФИР: за тези които не знаят английски, преводът на текста под снимката е: Миниджър на проекта е личност, която смята че може да накара 9 жени да "реализират" едно бебе за 1 месец.

(c) by Judas & Xentia
in memorial for K.K.