Разностранно положение

Проблемът беше че всъщност не знаех посоката. А дори и това не беше достатъчно – трябва да се знае че посоката само определя, но не дава яснота. Посоката е начинът по който не само да достигнеш целта, а и да успееш да разбереш защо трябва да я достигнеш. Неефективната посока е равносилна на неефективно инвестиране на ресурс в нещо което – нормално – не би довело до ефективен резултат. Но пък както знаем – нормалната посока е правилната от механична гледна точка – винаги по нормалата проекцията е най-ефективна, най-точна и винаги търсена. Твърде жалко е че не може да бъде винаги намерена.
(c)