чешма / fountain

Гравиране на изображение на конска глава – проект за чешма на открито. Векторизиране, CNC фрезов обработващ център.


Engraving an image of a horse’s head project fountain outdoors. Vectorization, CNC milling machining center.