Aegri innea

Отвътре и отвън наглед еднакви
не спираме да търсим разлика
и като стари но докрай различни
сдържали болка и сълза

си носим подсъзнателно
като сълза във листче от невен
това което знаем… неочаквано
да бъдеш ти във мен…

(c) by Xentia