Движение….

xArt
Със сигурност сте забелязали че тези дни се „реализира“ голямо движение. Но дали осъзнавате че това движение ви връща пак от там където сте тръгнали? Точно както хистерезисният лист – от точка А до точка В по два различни пътя, но костващи различен ресурс….

PS – моля колегите електро гилдията да не се заяждат с мен за подробностите по дадената крива. Тя в случая е ползвана като символ.

Географски координати

Тази статия постепенно ще бъде разширявана и с други описания, напътствия и др.

Обяснява се как и по какъв начин може да се използват географските координати за различни цели. чети >>>

Основни параметри на растерното изображение

Тази статия е написана по молба на някои мои клиенти и приятели, с цел да може лесно да си припомнят това което съм и обяснявал по темата. Моля, не считайте тази статия за: ръководство, указания, нещо ново, напътствия или каквото и да било в тази насока, тъй като това си е описание с думи прости на това що е то растерно изображение и какви са неговите основни параметри.

чети >>>

предпазливост в интернет

Интернет е хубаво място. Толкова много информация, забавление и услуги… Естествено сте чували и за заплахите които ви дебнат там. Ще се опитам да ви дам някои основни насоки как да се предпазите. Моля, не приемайте тази статия като изчерпателно ръководство. Тя е по-скоро ориентир в основните понятия. И така:

чети >>>